O mně

Jsem registrovaný klinický psycholog s více než 15-ti letou praxí v psychodiagnostické a psychoterapeutické péči.Romana Boháčová na přednášce Za tyto roky jsme absolvovala řadu certifikovaných a jiných atestů z oblasti psychologických metod a terapeutických postupů. V průběhu let jsem si však uvědomila, že málokterý z nich posunul samotnou péči o člověka k cíli plné úzdravy.

Místo cesty individuace (což je proces psychologické diferenciace, zrání osobnosti a získávání  nezávislé osobní identity a sebedůvěry), se pacienti s chorobami těla i s nemocemi duševními stávali postupně zcela závislí na lékařské péči a lécích. 

V každodenním kontaktu s pacienty jsem postupem let došla k poznání, že průvodní tělesné obtíže, kterými lidé trpí, jsou  vázány na jisté zákonitosti v jednání, chování a celkovém přístupu k životu. A to i  mimo oblast obecně uznávaných psychosomatických onemocnění.

Přes spletité stezky hledajícího jsem nakonec nalezla cestu  Etikoterapie - léčbu navracením se do řádu Stvoření a Lásky.

Se svou rodinou žiji klidným životem stranou civilizačního ruchu. Životní zážitky a zkušenosti mne stále znovu vrací k hlubokému uvědomění si pravdy „Nesuď, nehodnoť, neznáš celý příběh…“.
 
I já jsem prožila v životě bizarní situace, které by byly bez uchopení hlubších souvislostí vnímány jako těžké životní prohry, s odstupem času se skláním před bezpodmínečnou moudrostí a neutuchající motivací Božské Lásky k pomoci člověku.