Příběh o Lilith

(hebrejská báj)

"Žena - zázrak Boží ... zejména, má-li v těle ďábla." A.Allais

Když pouhým slovem Tvůrce stvořil Bůh nebe i zemi, všechny živočichy i rostliny, vzal kus hlíny zpod nohou jednoho zvířete a stvořil člověka. Stvořil ho proto, aby se člověk obdivoval jeho vznešenému dílu a velebil jeho jméno a za příbytek mu dal ráj. Sotva Adam procitl, žasl nad Božími zázraky. Postupně si prohlédl všecka zvířata, ptáky i rozličné byliny, obdivoval se jim a chvalořečil Bohu.Lilit a Eva

Cítil se však osamělý a bez druha, propadal nudě, strašlivé nudě. Bůh viděl Adamovu osamělost a řekl si:"Měl bych Adamovi stvořit něžnou družku, aby se nekochal půvaby ráje v samotě."Uchopil do výše šlehající oheň a z jeho mihotavých proměnlivých plamenů stvořil první ženu, Lilith.A pohlížeje na svůj výtvor, řekl nadšeně:"Je dobrá, protože je krásná."Potom zavolal k sobě Adama. Vložil drobnou Lilithinu ručku do dlaně prvního muže a pravil:

Číst dál...