Člověk a jeho osud v nebeském zrcadle

Výklad horoskopu může člověka přivést k tomu, že objeví, pozná, nebo doplní souvislosti svého života. Může se také stát odrazovým můstkem pro uskutečnění změn.

Zvěrokruh
Astrologie
je nástrojem, který za pomoci výkladu symbolů popisuje kvality okamžiků a dějů. Vznikla dlouhodobým pozorováním pohybu nebeských objektů, hledáním a zaznamenáváním souvislostí mezi tímto pohybem a děním na Zemi.

Jedním z nejrozšířenějších mýtů o astrologii je tvrzení, že „hvězdy“ ovládají život na zemi nějakou silou a tím řídí naše kroky.Skutečnost je daleko sofistikovanější.

Planety nás neovládají. Jsou součástí kosmu, stejně jako naše planeta Země, a vše, co se na ní nachází - jako každý z nás, jako každá bytost na zemi, každý atom v tomto Stvoření. Jsme-li součástí kosmu, nemůžeme existovat izolovaně mimo něj. Vše ve vesmíru, včetně života na Zemi, je řízeno stejnými zákonitostmi, provázáno pravidly.Jedním z nich je zákon analogie: „Jak nahoře, tak dole“. Vše na Zemi má svůj odraz v dalších dimenzích (můžeme říct „na nebi“). Člověk, jako mikrokosmos, je obrazem makrokosmu a naopak. Lidstvo má tedy prostřednictvím astrologie nástroj k prohlížení svého odrazu v nebeském zrcadle.

 

A jelikož se dá pohyb planet spočítat i „dopředu“, máme nástroj k „prognózám“. Astrologické prognózy jsou v naší době poměrně tenkým ledem, na který je radno vydávat se jen za určitých okolností.Z mého pohledu by měly sloužit hlavně k tomu, aby byla člověku přiblížena kvalita, povaha budoucího (nepříliš vzdáleného) časového období.

Řadě lidí toto přiblížení pomáhá lépe se orientovat ve svém životě a zlepšuje jejich psychické nastavení. Jen tak není narušena lidská schopnost věřit, doufat a snažit se.

Horoskop (nativní horoskop) je pak odrazem z výše zmíněného nebeského zrcadla. Obrazem, který byl zachycen v jeden konkrétní okamžik, z jednoho konkrétního bodu na Zemi. Je tedy obrazem kvalit a možností člověka, který se v tomto čase a na tomto místě narodil. Slunce, Luna a planety jsou v neustálém pohybu a proto je každý okamžik jedinečný a liší se od těch ostatních. Stejně tak horoskopy a lidé. Všichni ve svých povahách představujeme rozličné kombinace vlivu dvanácti znamení a sedmi základních „světel“ (Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn) v mnoha a mnoha variacích a v různých intenzitách.

Pokud by se duše „do různých horoskopů“ rodily náhodně, vládla by na světě nespravedlivost, neboť každý horoskop ukazuje na odlišné životní podmínky. Některá zrození se mohou jevit jako velmi hendikepovaná. Ale vše je řízeno dokonalostí.
Okamžik a místo, tedy podmínky zrození a dalšího žití, si každá duše volí podle toho, jakým kvalitám odpovídá, na jakém stupni vývoje se nachází. Nachází si tedy místo a okamžik (zobrazený horoskopem), který je nastaven podle jejích potřeb a který ukazuje přesně na ten učební plán, jakým má v současném zrození projít. Platí to -podle mého poznání- například i v případě nedonošených dětí, uměle vyvolaných porodů atd.
Některé osudy se mohou z lidského hlediska zdát nepochopitelné. Ale už i T. G. Masaryk často poukazoval na tzv. hledisko věčnosti. A dle mého úsudku, z tohoto hlediska nemá nikdo z nás možnost relevantně soudit a vytvářet závěry.
Jakýsi manévrovací prostor, tedy prostor k utváření vlastního osudu, je pro člověka i v tomto daném přednastavení často daleko širší, než by se na první pohled mohlo zdát. Mnohdy není tento prostor vlastníkem horoskopu ani zcela využit.

Příště na téma: Pozitiva a úskalí výkladu horoskopu.

Autor: Zdenka Zátopková