Rodinné konstelace - pohyby duše

Aktuální termín a místo konání konstelací naleznete na Facebooku nebo na úvodní straně www.svetlonacesty.cz.

pratelstvi1

Skupina, která vytváří konstelace následuje své „pohyby duše", ukazuje skryté příčiny problémů, je vedena „vnitřní pravdou duše", je hluboká, léčivá, neposuzuje, nekritizuje, přijímá pravdu, která přichází, pracuje v láskyplné atmosféře a... osvobozuje se

... a ještě jedna reference:

...Také vám moc děkuji pane Vlčku, jelikož když jsem se s vámi setkala a účastnila se postavení,tak po vaši konstelaci se můj problém zázračně vyřešil a to musím říct,že se předtím podstoupila tolik terapií,že jsem myslela, že už se to nikdy nespraví, ač sama mám určité kurzy výuky za sebou. Ale asi jste kouzelník, děkuji s pozdravem Pavla B.a Zdeněk D.

Pokorně bude všemu přihlížet lektor rodinných konstelací Petr Vlček (kontakt níže)

Přihlášky: PhDr. Romana Boháčová, tel. 608 251 235, napsat email


Systemické a rodinné konstelace

Proces rodinných konstelací odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení osobní síly, přijetí a prožití našeho života naplno. V případě, že chceme ve svém životě něco změnit, stačí odhodlání se podívat pravdě přímo do očí a být k sobě upřímný.

Tímto způsobem můžete ve svém životě změnit nejen své vztahy k druhým, ale hlavně sami k sobě. Naučíte se dívat na věc jinýma očima a náhle se změní všechno kolem vás, nejen vztahy, ale i práce, peníze, láska, nemoci a další.

Pohyby duše jsou součásti hlubšího vývoje v oblasti konstelací, kde mohou být nejhlubší impulzy naší duše vyjádřeny beze slov. V energetickém poli konstelací odkrývá naše duše svou hloubku.

Konstelace jsou hodně o emocích a často hodně silných, vidíme a prožíváme tam pláč, hněv, smích, cokoliv, ale to vše je právě to, na co čekáme. Hledáme to potlačené a při určitých vyřčených větách dojde k uvolnění – k odblokování. Konstelace působí nejen na toho, kdo si konstelace staví, ale také na zástupce. Navíc žádná role není náhodná, každý je svým způsobem postaven do své vlastní role. To vše působí také i na diváky, kteří se jen dívají. Protože nejde dost přesně popsat, co se v konstelacích děje, je dobré se na ně přijít alespoň podívat- člověk dokud to neuvidí, neuvěří :)

Při konstelacích můžete mít zvláštní pocity, jako po různém odblokování. Není vhodné první dny konstelace rozebírat a analyzovat, vhodnější je na ně nemyslet vůbec. Konstelace působí na jiných neenergetických úrovních a v pravý čas se projeví. Jedna z věcí, které vám konstelace změní je změna vašeho vnitřního postoje k dané věci a to vás úžasně osvobodí. Vaše vztahy např. s rodinou se časem změní, ač nikdo z nich na konstelacích nebyl. Je tomu třeba jen dát volný průběh. Samozřejmě, že u každého to může mít jiný průběh, někomu to může trvat déle, na jiného to působí ihned. Je to hodně individuální.

Pokud chcete zkvalitnit svůj život, změnit svůj vnitřní postoj a vztahy,

přijďte se uzdravit ...

Kontakt: Petr Vlček, Centrum harmonie, Na jízdárně 18, Ostrava

Tel. 777 077 865, www.centrum-harmonie.cz