Nemoc, ztracená cesta ke zdraví.

Přírodní zákony vždy pečlivě a spravedlivě udržují rovnováhu a harmonii. Jistě si vzpomenete na zákon o zachování energie. Připusťme si, že i  taková  nemoc je výsledkem působení energie, takže podléhá přírodním zákonitostem.

schodyNaše postoje a jednání vytváří jistý druh síly, kterou svým životem projevujeme a někdy směřujeme tak, že se manifestuje formou určitého onemocnění.

V takovém případě valná část nemocí stižených vyhledá pomoc lékaře. Návštěvou lékaře se mají veškeré projevy nemoci, které se v důsledku našeho chování, jednání a cítění zformovaly, po spolknutí či jiné aplikaci chemického preparátu odstranit, potažmo tedy„vyléčit“. Co se ale stane s energetickou nerovnováhou, která nemoc vytvářela či následně udržovala, kam mizí?

Je zřejmé, pokud platí (a věřte, že platí) přírodní zákonitosti i pro člověka, že se energie  pouze a jen potlačila či na jistou dobu odstavila od  působení a my jsme tak přišli o cenný senzor naší, odborně řečeno somatopsychické rovnováhy. Zastaví se tak veškeré změny, které onemocněním do našeho života vstoupily, a které měly připoutat naši pozornost a vést ji dál, od projevených důsledků k neprojeveným příčinám.

Pustili jsme tím se zřetele upozornění, které nám nemoc poskytovala o tom, že něco v našem organismu, potažmo tedy v životě neděláme s dostatkem respektu a úcty k sobě či druhým.

Ony neodhalené a neprojevené příčiny však působí dál, naleznou potlačenou energii a střádají na další, většinou silnější a hůře řešitelnou reakci těla. Ve své hluboké moudrosti si opět zvolí tělesný orgán, který odpovídá symbolice neřešených příčin.  Pojďme se podívat na příklad z praxe.

Paní K. se roky léčila s kožními problémy, které se v průběhu času  vyvíjely od alergického svědivého výsevu až po obraz neinfekčního zánětlivého ekzematického onemocnění. Paní K. byla léčena tradičními postupy oficiální medicíny, tzn. injekcemi kalcia, antihistaminiky (přípravky tlumící alergické projevy), přípravky s obsahem kortikoidů. Poslední jmenované přinesly úlevu a exantém  po čase téměř vymizel. Postupně však u paní K. začalo docházet  k rozvoji dýchacích obtíží, dušnosti a záchvatů kašle, přidaly se i opakované  záněty ledvin. Léčba antibiotiky byla  neúspěšná.

S paní K. jsem se setkala, jelikož  špatně psychicky snášela neustálé zdravotní problémy.

Vznik potíží se datoval od doby, kdy se paní K. nastěhovala ke své dceři a její rodině. Soužití bylo doslova nešťastné,  vázla komunikace a prohlubovaly se generační neshody. Vztahy byly tvořeny energií vzájemného nepochopení, očekávání, trpkosti zklamání a  neústupnosti. Paní  K. se tedy postupem času stala na kontakt s mladou rodinou  symbolicky i fakticky alergická.

Jako první o neřešeném vnitřním konfliktu podala svědectví kůže. Kůže je největší kontaktní orgán, spojuje nás velmi těsně se sociálním okolím, je většinou první,  který reaguje na problémy v oblasti komunikace a mezilidských vztahů. Kůže je také projekční plátnem ledvin, párového, vztahového orgánu, který se bouří při nízké schopnosti akceptovat nastalé životní události..

Plíce jsou hned po kůži dalším orgánem, který symbolizuje jak zpracováváme zážitky. Dechem  jsme bezprostředně spojeni s okolním světem. Ne nadarmo si rádi posteskneme, že jsme nějaký zážitek či setkání nemohli dlouho“rozdýchat“.

Výsledkem  dlouholeté léčby paní K., zaměřené pouze na tělesné symptomy, bylo tedy prohloubení závažnosti onemocnění. Z pokožky, která zastávala funkci katalyzátoru psychického napětí, postoupila  energie nemoci hlouběji do organismu, tedy do plic a ledvin.

Naše tělo je však moudrý mechanismus, který již v okamžiku správného myšlenkového rozhodnutí opustit  problémové chování, započne energetickou  korekci organismu směrem ke zdraví. Možnost sdílení svých prožitků a postupná trpělivá práce na získání odstupu od vlastního jednání a prožívání, výrazně napomohla paní K. nastoupit cestu k úzdravě.

Dokázala v sobě nalézt  důvěru ve schopnost organismu moudře a láskyplně se  navrátit k rovnováze. Potíže s ledvinami i  bronchitida  ustoupily a u těch kožních  došlo k pozorovatelnému  zlepšení.