Naše zdraví v červenci a srpnu - Potíže s krevním tlakem a termoregulací organismu

hloh-obecnyLéto budiž pochváleno. Tedy přesněji řečeno budiž pochváleno v místech, kde cítíme sepětí s přírodou, v lese, u vody, na toulkách v horách. Krásné je skrýt se před poledním žárem v chaloupce, moudře stavěné tak, že v silných kamenných zdech se drží teploty kolem přívětivých dvaceti stupňů Celsia.
Letní teploty, mnohdy dosahující až tropických hodnot, jsou problémem především velkých měst. Nedostatek zeleně, která poskytuje stín i vlhkost, betonové koridory, potencující teploty až téměř k nevydržení. To jsou faktory, které umocňují potíže s oběhovým systémem a potažmo i srdcem.

V letních měsících (červenci a srpnu) jsou navíc krevní oběh i termoregulace organismu zatíženy lunárními vlivy. Lidská oběhová soustava je tvořena především srdcem a cévami. Krev proudí tělem ve dvou okruzích. Mezi srdcem a plícemi, kde nabírá kyslík a mezi srdcem a zbytkem těla, kudy kyslík a živiny dopravuje k buňkám. Děje se tak přes tepny (ty vedou krev od srdce a mají silnou stěnu), žíly (vedoucí krev z kapilár do srdce) a konečnou síť vlásečnic.
Oběhový systém je tedy svou funkcí propojen se všemi tělesnými orgány a transportuje látky jak pro tělo prospěšné (kyslík, živiny, hormony atd.), tak plní i funkci sběrače zplodin, které odvádí do orgánů, zajišťujících detoxikaci organismu (ledviny, kůže a další). Vytváří i udržuje stálé vnitřní prostředí. Zajišťuje zároveň termoregulaci organismu.
Mezi nejčastější potíže spojené s oběhovým systémem patří bezesporu vysoký či nízký tlak,
Dovolme si tentokrát opomenout potíže s varixy či nadbytkem cholesterolu a věnujme se právě problematice krevního tlaku.
Krev je tekutina, která proudí v krevních cévách. Neustále se obnovuje, ale udržuje stálé složení. Je symbolem samotného života. Cévy a jejich stěny pak vytváří hranice, v nichž symbolicky životní cesta probíhá. Lidé, kteří trpí nízkým tlakem, bývají celkově pasivnější a málokdy přijímají výzvy, které jim život do cesty postaví. Jejich krev (tedy i životní energie), proudí pomalu a málokdy atakuje cévní stěnu (rozuměj své osobní hranice, životní výzvy, nestaví se ničemu přímo). Osobnostní vývoj pak probíhá pomaleji a bez vnitřní stálosti a upřímnosti k sobě samému. Ke zvýšení krevního tlaku lze s úspěchem použít (opomineme-li kávu, jako tradiční prostředek) výluhu z maté, z éterických olejů pak Rozmarýnu, prospěšné je užívání vitamínu C, ten je obsažen například v plodech rakytníku. Z gemmoterapeutických přípravků doporučujeme „Kůru 31“ od firmy Naděje, černý rybíz, dub.
Mnohem bedlivěji je v lékařských kruzích sledován a mapován problém s tlakem vysokým. Alopatická medicína připouští souvislost mezi jistým druhem chování a tzv. vysokým tlakem, který souvisí velmi úzce s chorobami srdce (viz článek).
Zatím co hypotonik (tedy člověk s nízkým tlakem) se konfliktům -vnějším i vnitřním- vyhýbá (vytěsní je), hypertonik stojí před konfliktem stále, ale přesvědčuje nadbytečnou aktivitou své okolí, že vlastně není co řešit. Je pln napětí, které vyvolává vzrušení a vnitřní očekávání, tenduje k dominanci. Životní úkoly, které jsou nám prostřednictvím těchto indicií sdělovány, jsou zřejmé. Jedni jsou vybízeni naučit se skutečnému uvolnění, naproti jakési vnitřní ochablosti. Ti druzí k upřímnosti k sobě samému, k rozpoznání mělkosti vlastního horlivého shonu, ať již na rovině osobní nepostradatelnosti nebo nadlidské sebekontroly.
Dle tradiční čínské medicíny potíže s tlakem i termoregulací souvisí s nerovnováhou jin a jang. Například přebytek jin se projeví zimomřivostí, studenými končetinami atd. V zimě je velmi nepříjemný, neboť jin, která převažuje v tu dobu v přírodě, ji ještě podporuje. V létě naopak v přírodě převažuje jang, ten stav přebytku jinu vyrovnáván a je tedy osobami s přebytkem jinu vnímán vlídně. Zatímco lidé s nadměrným množstvím jangu (projevuje se pocením, rozpálenou tváří, rychlým tepem) jsou spokojenější v zimních měsících, kdy v tomto období převažující jin je zklidňuje. V létě pak tito lidé doslova trpí a horka většinou nesnáší.
Na tomto místě chci připomenout, že naše tělo je velmi moudré a i krevní tlak je jen jedním z regulačních mechanismů aktuálního stavu našeho organismu. Jeho výkyvy z „tabulkového normálu“ jsou tedy, víceméně, fyziologickou záležitostí.
Každý člověk je originál. Cítíme-li se dobře a u lékaře, tedy v pro nás nestandardních podmínkách, nám naměří hraniční či vysoký tlak, zvažme dobře užívání tzv. „léků na tlak“. Jsou to pilulky na celý život. Jen mizivé procento těch, kteří léky na snížení tlaku krve začali užívat, je dokázalo i odložit. Tyto léky nevedou v úzdravě, ale k pouhé, nikdy nekončící, léčbě, a tím ukládání chemikálií do organismu, potažmo trvalému zatěžování jater a ledvin. Věřte, že mnohdy je za započetím léčby nikoliv tlak krevní, ale farmaceutický.
Úpravě krevního tlaku dobře slouží výluh z česneku medvědího a setého a jmelí, Z doplňků výživy pak Coenzymu Q10 či Epam 36 – srdeční. Z aromaterapie doporučujeme éterické oleje levanduli, Ylang-ylang geránium; z prvků pak dodejme organismu zinek a vápník.
K harmonizaci tlaku lze s úspěchem užívat hloh obecný. Obsahové látky hlohu zlepšují průtok krve v cévách vyživujících srdce a napomáhají k optimálnímu fungování srdečního svalu. Svým zásahem do systému regulace organismu podporují vyrovnání zvýšeného či naopak sníženého krevního tlaku.

Hloh se nejčastěji užívá ve formě nálevu:

Na jeden šálek vařící vody použijte polévkovou lžíci sušených květů a listů. Někdy se doporučuje čaj krátce povařit. Louhujte 15 minut. Denně pijte dva šálky.

Je možné dát přednost směsi již hotové, např. čaj Hypertonik.
Je dobré si uvědomit i to, že zakoupením tlakoměru v lékárně a častým přeměřováním tlaku, posilujeme obavnou myšlenku a vytváříme tak cestu strachu a tím i nemoci před pozitivní důvěrou a tedy zdravím. Neboť síla myšlenky stojí vždy na počátku každého lidského tvoření, ale i boření.

Neprodyšná betonová města nabízí příliš přímočaré tvary a vyznačené cesty plné určených pravidel. Vyhledejme tedy v letních dnech klid přírody, který dokáže ztišit rozbouřenou mysl i zchladit horkou hlavu. Projděme se po měkkých lesních stezkách mezi stromy, jimž vítr překresluje v každé vteřině listí v korunách. Staňme se součástí celku, kde zdraví a nemoc jsou jen relativními pojmy na cestě osobního růstu a zrání.

R. Boháčová